Nová borovica na „Tomašáku“

Na Tomášovskom výhľade sme si zaspomínali na borovicu, ktorá tu kedysi stála a vytvárala známu panorámu ikony Slovenského raja. Pri spomienke sme použili reprodukciu fotografie z knihy autora Dionýza Dugasa – CHODNÍKMI SLOVENSKÉHO RAJA, vydavateľstva ŠPORT BRATISLAVA z roku 1986. Nakoniec sme zasadili na „Tomašáku“ novú borovicu, aby bola svedectvom našich čias.