Bc. Ing. Janka Brziaková, riaditeľka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v SNV

  • Úvodná stránka
  • Bc. Ing. Janka Brziaková, riaditeľka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v SNV

Chcem prispieť k znižovaniu nezamestnanosti aktívnou podporou  nových projektov, podporovať zapojenie dlhodobo nezamestnaných občanov do aktivít  na zveľaďovanie mesta. V sociálnej oblasti je potrebné zvyšovanie kvality sociálnych služieb v meste,  podpora   celoživotného  vzdelávania seniorov prostredníctvom Akadémie tretieho veku, podpora činnosti  organizácií , ktoré sa zaoberajú sociálnou problematikou zdravotne postihnutých a  dlhodobo chorých občanov.