Ing. Michal Beharka, riaditeľ Sociálnej poisťovne v SNV

Som absolventom Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Pracoval som v Geologickom prieskume SNV. Neskôr som pôsobil v štátnej správe a v riadiacich funkciách v oblasti podzemného staviteľstva u nás na Slovensku, ako aj v zahraničí. Medzi moje priority patrí: podpora bytovej výstavby, pokračovanie v rekonštrukcii verejných komunikácií, chcem informovať občanov o hospodárení mestských firiem, zlepšiť spoluprácu s podnikateľmi na zabezpečenie väčšieho rozvoja mesta, riešiť problémy mestských častí v spolupráci s občanmi.