Ing. Milan Varga, manažér supermarketu

Chcem pokračovať vo všetkom pozitívnom, čo sa zrealizovalo v uplynulom  volebnom období. Za jednu zo svojich priorít považujem komplexnú rekonštrukciu Domu služieb s prislúchajúcou infraštruktúrou. Za nevyhnutnosť považujem riešenie otázky slušného a bezpečného parkovania pri železničnej stanici v súčinnosti so Železnicami SR. Taktiež vnímam potrebu urýchlenej výstavby Domu smútku na novom cintoríne. Podporujem športy, kde pracujú s mládežou – napr. jazdecký šport a florbal,  zaujala ma aj myšlienka výstavby novej mestskej multifunkčnej haly.