Ing. Vasil Kolesár, riaditeľ SOŠ Spišská Nová Ves

Vyštudoval som ekonomiku a riadenie priemyslu na TU Košice a pedagogickú fakultu UPJŠ. Pred štyrmi rokmi som sa stal poslancom mestského zastupiteľstva a je mi cťou reprezentovať občanov Spišskej Novej Vsi a hájiť ich záujmy. Som predsedom Mestského výboru č. 8 a pracujem v komisii školstva, vzdelávania, mládeže, športu a kultúry, ktorá poskytuje dotácie mnohým záujmovým organizáciám v meste. Mojím cieľom je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie mladých ľudí, ktoré je predpokladom ich budúceho uplatnenia, práca v oblasti športu a kultúry.