Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ SOŠ drevárskej

V roku 2014 v komunálnych voľbách do MsZ v Spišskej Novej Vsi som bol zvolený za poslanca. Som predsedom MsV č. 2 – Sídlisko gen. Svobodu (Tarča), členom MsV č. 4 – sídlisko Mier a členom Komisie školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií. Aktivitami a prácou chcem prispieť k tomu, aby sa Spišská Nová Ves ďalej rozvíjala, mala nízku zadĺženosť, bohatý kultúrny a športový program, voľnočasové možnosti pre občanov a návštevníkov mesta všetkých vekových kategórií.