kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva

Volebný obvod číslo 1 – JUH – časť mesta Spišská Nová Ves južne od rieky Hornád, voliči si tu volia 11 kandidátov

Volebný obvod číslo 2 – SEVER  – časť mesta Spišská Nová Ves severne od rieky Hornád, voliči si tu volia 8 kandidátov