Letanovský mlyn – Ferrata Ihrík

Otvorenie rokliny Kyseľ malo významný vplyv na oživenie prímestského turistického strediska Čingov. Podľa môjho názoru je potrebné pokračovať ďalej a využiť už pár rokov poskytnutú možnosť oživenia prístupového bodu do Slovenského raja – Letanovského mlyna. Predurčujú ho na to prírodné danosti jeho okolia, kde príroda vysoko nad riekou Hornád v svahoch Ihríka vymodelovala vysoké vápencové bralá  s krasovými útvarmi vo forme tunelov a lievikov. Jedným z nich je aj Gackova diera, ktorá bola vytvorená krasovými procesmi vody v svetlých vápencoch. Jej hĺbka je 24 m a jej dolný vchod vyúsťuje v stene kaňonu. Tu sme navrhli vzdušné mosty ferratového typu, ktoré  by pre odvážlivcov a adrenalínových športovcov spájali nielen brehy rieky Hornád, ale poskytli by im zaujímavé zážitky, ktoré málokde na Slovensku návštevník nájde (mali sme možnosť byť prví, ale predbehli nás v iných horských oblastiach Slovenska). Schválne hovorím na Slovensku, lebo v zahraničí, kam smeruje aj množstvo našich turistov sú podobné technicky náročné prechody samozrejmosťou. Pri riešení veľkých vecí je potrebné nielen množstvo nápadov, ale aj práce, vzájomného pochopenia a odvahy pre realizáciu. Očakávam preto, že najbližšie obdobie dokážeme s vedením Národného parku Slovenský raj spoločnými silami, tak ako naši otcovia a praotcovia, jednak zachovať krásy nášho regiónu a zároveň ho rozumne rozvíjať.