Mgr. Pavel Malast, učiteľ

Vyštudoval som Filozofickú fakultu UPJŠ V Prešove, odbor Ruský jazyk – Dejepis. Neskôr som vyštudoval Telesnú výchovu a Informatiku. V pozícii učiteľa sa venujem športovým a voľnočasovým aktivitám detí. Ako poslanec mestského zastupiteľstva chcem nadviazať na všetko dobré z predošlého volebného obdobia. Je potrebné dobudovať multifunkčné ihriská, obnoviť existujúce projekty športového štadióna Tatran. Prispieť k rozvoju cestovného ruchu dobudovaním cyklistických chodníkov, cyklotrás a oddychových zón pre rodiny s deťmi.