MUDr. Peter Zelený, lekár

Vzhľadom na moje odborné zameranie chcem ako poslanec mestského zastupiteľstva zabezpečovať lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov nášho mesta. Zároveň chcem pomáhať pri všetkých projektoch prevencie zdravia, ktoré sa budú v našom meste realizovať, rovnako ako podporovať športové aktivity pre deti a mládež, ktoré zlepšujú zdravotnú stránku našich občanov. Zdravé mesto, to sú jeho zdraví obyvatelia!