PaedDr. Branislav Tkáč, stavebník

Študoval som na Fakulte prírodných a humanitných vied Prešove, kde som neskôr absolvoval aj postgraduálne štúdium. Pracujem takmer 10 rokov v oblasti stavebníctva. Medzi moje priority v nadchádzajúcom volebnom období patrí: podpora pri budovaní chodníka pre peších z lokality Malé Pole s napojením na Pohronskú ulicu; vybudovanie nových autobusových zastávok; oprava a rekonštrukcia ciest v Novoveskej hute; zabezpečenie a doplnenie odpadkových košov na triedený odpad; dobudovanie cyklotrasy v lokalite sídliska Tarča, Ferčekovce a Novoveská huta.