Patrik Brezovaj, manažér Futbalového klubu NOVES SNV

Po ukončení SPŠ baníckej a geologickej v našom meste dostala prioritu športová kariéra. Po jej skončení som pôsobil v Spišskej Novej Vsi ako mládežnícky tréner a posledné obdobie ako manažér Futbalového klubu. Okrem toho som v minulosti pracoval aj vo firmách a spoločnostiach Embraco, ndh Market a CRW Slovakia. Rád by som prispel k tomu, aby sa čo najviac detí a mládeže aktívne zapájalo do športových aktivít už v čo najmladšom veku a  vytvárať priestor na organizovanie voľnočasových aktivít seniorov, na ktorých sa veľmi často zabúda.