Potrebujeme svoj vlastný mestský podnik

„Ako podnikateľ som sa naučil hľadať čo najvýhodnejšie riešenia množstva problémov. Už dlho pozorujem, že v Spišskej Novej Vsi chýba operatívna skupina technických pracovníkov, ktorí by pomohli riešiť aktuálne potreby mesta. V prípade, že budem zvolený do funkcie primátora mesta, presadím zriadenie vlastného komunálneho podniku, akýchsi technických služieb. V jeho kompetencii bude napr. v zimnom období rýchly posyp peších komunikácií, v jarných mesiacoch zasa opravy poškodenej dlažby, lavičiek a pod. V lete zasa pravidelné kosenie trávy. Na a samozrejme počas celého roka zabezpečenie ČISTOTY každej časti mesta. V prípade, že záujem o sezónne práce prejavia ešte fyzicky zdatní seniori alebo naopak študenti, veľmi radi ich ponuku využijeme. Obojstranný efekt pocíti každý, mesto čistým a upraveným prostredím a druhá strana zasa finančným prilepšením. V súčasnosti externí dodávatelia týchto služieb nestačia akosi operatívne pokryť tieto potreby mesta a my si nemôžeme dovoliť objednávať ďalších. Štyri ročné obdobia prinášajú so sebou svoje špecifiká a o množstvo práce tohto podniku sa nebojím,“ hovorí Pavol Bečarik.

A má pravdu, mesto potrebuje okamžité riešenie problémov, nedá sa čakať, že to za nás niekto spraví a zaoberať sa zdĺhavým verejným obstarávaním. Komunálny podnik ponúkne šikovným a pracovitým Spišiakom možnosť zamestnať sa a obyvateľom uľahčí každodenný život. „Naši predchodcovia predpokladali, že takýto podnik mesto nepotrebuje, ale čas ukázal opak. Nik nám nepomôže tak, ako si vieme pomôcť my sami,“ dodal P. Bečarik.