Spišská Nová Ves SMART CITY? Určite ÁNO!

Čo je to SMART MESTO?

Neuveriteľný vývoj technológií už dnes umožňuje zlepšenie a zjednodušenie života v meste. Smart riešenia znamenajú predovšetkým jednoduchší a lepšie organizovaný život v čistejšom a sebestačnejšom meste. Najprv je však nutné identifikovať problematické oblasti. V niektorých mestách je to predovšetkým doprava, inde odpadová problematika a pod. Niekde všetko naraz. Kamery, hustota premávky, voľné parkovacie miesta, kvalita ovzdušia.

Inteligentné svetlá svietia práve tak ako treba, múdre kontajnery sami optimalizujú zvoz a šetria rozpočet. Automatické nahlasovanie priestupkov v doprave? Na jeden povel križovatky umožnia presun sanitky, svetlá sa na mieste rozsvietia naplno a sanitka s majákom je navigovaná optimálnou trasou k miestu nehody.

Všetky dáta na jednom mieste a k tomu ešte informácia o tom, koľko sme ušetrili. Toto všetko už dnes robia technológie, ktoré využívajú niektoré slovenské mestá. Prečo by k nim nemala patriť aj Spišská Nová Ves. Veď i naši predkovia boli vždy o krok vpred. Navyše, nejde o drahý luxus, všetky investície sú návratné a finančne dostupné, s možnosťou čerpania grantov. Spišská Nová Ves je v 21. storočí, preto už
včera bolo neskoro.