Cesta na Košiarny briežok je po rokoch opravená

Po neuveriteľných 43-och rokoch sa podarilo zrekonštruovať asfaltovú cestu na Košiarny briežok. Prebehlo niekoľko rokovaní – zo strany Okresného úradu, Správy Národného parku Slovenský raj, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš s kompetentnými orgánmi, a najmä so Štátnymi lesmi Slovenskej republiky, ktoré túto komunikáciu využívajú najviac. Pre turistov je táto cesta prakticky jedinou auto-spojnicou s rekreačnou lokalitou Košiarny briežok.

Išlo o stavebnú investíciu pre dva z troch úsekov lesných ciest. Celkovo 1,6 kilometra cesty zrekonštruovali za približne 180-tisíc eur. Pre zvyšný úsek lesnej cesty Maša – Smižany od družstva k Hornádu je navrhnutá do predbežného plánu stavebných investícií v roku 2019, už dnes je pripravená projektová dokumentácia a vybavené príslušné povolenia pre realizáciu stavby.

„Chcem vysloviť poďakovanie za všetkých obyvateľov Spišskej Novej Vsi, ktorí používajú cestu do lokality Košiarny briežok. Osobne som chcel tejto lokalite pomôcť už dlhšiu dobu, som rád, že moja snaha nevyšla naprázdno. Za obdobie dvoch generácií ležala ladom a som presvedčený, že si desaťtisíce obyvateľov mesta a návštevníkov obľúbenej oddychovej destinácie zaslúžia dôstojný prístup na Košiarny briežok. V súčasnosti sú ukončené aj technické práce na krajniciach cesty a môžeme pracovať na zabezpečení opráv ďalších komunikácií, ktoré nepatria vždy priamo do kompetencie mesta Spišská Nová Ves,“ uviedol prednosta Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi Ing. Pavol Bečarik. Ten stál pri zrode projektu opravy v roku 2009, kedy dal vypracovať projekt rekonštrukcie: „Bolo to v rámci výzvy na riešenie protipožiarnych komunikácií pre hospodárov s lesmi. V máji minulého roku som zvolal pracovné rokovanie vlastníkov cesty na Košiarnom briežku, kde všetci zúčastnení, medzi ktorými nechýbali zástupcovia štátnych  lesov, urbár, obec Smižany, poľnohospodárske družstvo, predstavitelia súkromného sektoru a štátnej správy, spoločne začali s hľadaním spoločného postupu na zabezpečenie opravy cesty. Okrem toho som inicioval zlepšenie rozhľadových pomerov v mieste železničného podjazdu v Smižanoch, ktorého výsledkom bolo inštalovanie  dopravného zrkadla.“

Snaha prednostu tunajšieho okresného úradu o rozvoj cestovného ruchu sa oplatila aj v prípade vybudovania cyklotrasy na Glackej ceste a lobingu za realizáciu asfaltového koberca na ceste Hrabušice – Kopanec. Pavol Bečarik je, okrem toho, aj duchovným otcom myšlienky cyklotrasy Ukrajina. „Verím, že sa nám v blízkej dobe podarí zmeniť tvár cestovného ruchu na strednom Spiši, ktorý je srdcom najkrajšieho slovenského regiónu. Musíme konať, každý konkrétny problém má svoje konkrétne riešenie,“ uzatvára tému P. Bečarik.