Daj hlas DOBREJ VECI!

V rámci podpory komunít v jednotlivých mestských častiach vyčleníme každoročne celkovo 45-tisíc eur na realizáciu projektov v našom meste. Sami navrhnete, aké projekty chcete na jednotlivých sídliskách a v mestských častiach realizovať. Sami zahlasujete za najlepšie projekty, s finančnou podporou mesta projekt spoločne zrealizujeme.

V roku, na konci ktorého je deviatka vyčleníme 9-krát po 5 000 eur pre Vaše nápady a spoločne tak zveľadíme naše mesto podľa vašej chuti.

Projekt DOBRÁ VEC prvýkrát v histórii umožní obyvateľom mesta hlasovať za dobrý nápad pre svoj kút Spišskej Novej Vsi.
– mesto vyčlení 9×5000 eur
– komunita ponúkne nápad
– občania zahlasujú na webe
– víťazné nápady budú podporené čiastkou 5 000 eur
– vznikne 9 DOBRÝCH VECÍ v Spišskej Novej Vsi

Chceme vás počúvať a dať vám priestor pre krajší život v našom meste. Sme za Dobrú vec!