Dajme šancu mladým

Matematika pre mladých je jednoduchá, každý vie narátať do troch:

1)  štartovacie byty pre mladé rodiny
2)  Startup centrum v Priemyselnom parku
3)  možnosť zamestnať sa realizovať projekty

Keď chcem v Spišskej Novej Vsi žiť, musím dostať šancu na samostatné bývanie. Potrebujeme nové štartovacie byty, ktoré vyriešia situáciu mladých na prvých päť rokov, kým získajú zázemie a financie na lepšie bývanie. Jedným z objektov, ktoré v súčasnosti nie sú dostatočne využívané je i Hotel Šport. Rekonštruujeme ho a poskytneme mladých ďalšie štartovacie byty.  S pripravovaným projektom rekonštrukcie Nábrežia Hornádu a premostením rieky plnohodnotne zveľadíme túto časť tohto mestského územia.

Keď sa chcem v Spišskej Novej Vsi realizovať, musím dostať šancu svoj nápad uskutočniť, ponúknuť ho investorom alebo aj podnikať, dostať pomocnú ruku v podobe administratívneho zázemia či právnej pomoci. STARTUP je dnes cesta ako uskutočniť vlastný sen.