DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ SPIŠSKÁ NOVÁ VES – LEVOČA

Pavol Bečarik z pozície prednostu Okresného úradu Spišská Nová Ves intenzívne vyvíja aktivity v súvislosti s výstavbou „ PRIVÁDZAČA SPIŠSKÁ NOVÁ VES – LEVOČA, II ETAPA“, o čom svedčí aj písomná korešpondencia medzi Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. (ďalej len „NDS“) a Okresným úradom Spišská Nová Ves.

NDS v súčasnosti pripravuje podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou. „Po majetkovoprávnom vysporiadaní bude príprava pokračovať stavebným konaním a následne po vydaní stavebného povolenia verejným obstarávaním na výber zhotoviteľa stavby.

V zmysle harmonogramu prípravy tejto stavby NDS začne výstavbu v roku 2020 a ukončenie s uvedením do prevádzky bude v roku 2022,“ hovorí P. Bečarik.