Dopravné riešenia budúcnosti

Základom dobrých riešení je vytvárať ich s výhľadom na ďalších 30 rokov dopredu. Už dnes vieme, že narastie počet áut a budú sa uprednostňovať ekologické riešenia dopravy. Dočasným riešením sú odbočovacie pruhy, pre plynulú jazdu a odľahčenie určitých smerov. Nevyhnutnosťou je presmerovanie tranzitnej dopravy mimo centrum mesta. Modernizácia železnice na úseku Poprad – Spišská Nová Ves prinesie aj dlho očakávanú náhradu železničných priecestí so závorami za mimoúrovňové križovanie cestnej a železničnej dopravy na sídlisku Západ I.

Moderné riešenia dopravy v našom meste musia počítať s kvalitnými záchytnými parkoviskami, ekologickými formami dopravy (elektrobusy, dostupné bicykle a elektro kolobežky), musíme vybudovať potrebné obchvaty a podporovať mestskú hromadnú dopravu.