Moderná doprava

Moderná doprava v meste – to sú výzvy, pred ktorými budeme stáť a ktoré musíme riešiť. „Základom budúcich riešení je odklon nákladnej dopravy mimo mesta, čo znamená budovať obchvaty. Priamo v meste musíme riešiť dopravné uzly, ich priepustnosť a logistiku. Netreba zabúdať na inteligentné semafory a zelené vlny. Nárast automobilov môžu v budúcnosti vyriešiť iba parkovacie domy, mesto sa nemôže premeniť na veľké parkovisko,“ uviedol P. Bečarik a prichádza s konkrétnymi návrhmi.

Obchvat obce Smižany, riešenie križovatiek, dopravy pri železničnom priecestí na Západe a ďalšie projekty, na ktorých dlhodobo pracuje, komunikuje s ministerstvami a zodpovednými inštitúciami. To nie je iba snívanie, to je konkrétna robota, ktorá má výsledky.