Nabíjacia stanica pre elektromobily

Stále sa zvyšujúci dopyt po elektromobiloch sa skôr či neskôr dotkne aj nášho mesta. Doterajšia elektronabíjačka pri hoteli Metropol nestačí, musíme vybrať vhodné miesta na území Spišskej Novej vsi, kde by mohli byť elektronabíjačky umiestnené. Plán rozvoja mesta musí súčasný trend rešpektovať a prispôsobiť sa mu, podporujeme ekologické formy dopravy a zvažujeme zavedenie elektroautobusu v rámci našej mestskej hromadnej dopravy.