Nadšencom podávame pomocnú ruku

V našom meste je množstvo záujmových združení, v ktorých aktívne pôsobia stovky občanov Spišskej Novej Vsi.

Medzi ne patria napríklad rybári, tých je v našom meste približne 650, po celý rok čistia vodné toky a vychovávajú mládež k úcte k prírode.

Rovnako ako včelári, záhradkári alebo holubári. Dlhodobú tradíciu majú v Spišskej Novej Vsi aj modelári alebo požiarnici.

Doposiaľ sme ich nespomenuli, napriek tomu, že robia kus dobrej roboty. Nájdeme spravodlivý model ako týmto nadšencom pomôcť a jednoznačne ich podporíme.

„Som aktívny človek, ktorý uprednostňuje činy pred rečami a preto si týchto ľudí vážim a v budúcnosti ich podporím,“ uviedol P. Bečarik.