Poistíme Novovešťanov v Slovenskom raji

Oblasť cestovného ruchu patrí medzi problematiky, ktoré P. Bečarik pozná veľmi dobre a vie, ako treba cestovný ruch na Spiši rozvíjať. So skúsenosťou budovania cyklotrás Ukrajina Glacká cesta, lobbingom za ferratu v Kyseli, zabezpečením opravy cesty na Košiarny briežok a množstvom ďalších projektov môžeme P. Bečarika počítať k skutočným profesionálom v oblasti rozvoja cestovného ruchu: „Financie na rozvojové projekty môžeme čerpať z integrovaného rozvojového operačného programu.

V prvom rade musíme zabezpečiť vybudovanie kvalitných ciest do destinácií v blízkosti mesta. V Spišskej Novej Vsi efektívnejšie využijeme plochy pri športovej hale, futbalovom a zimnom štadióne napr. na značené parkovacie zóny, záchytné parkoviská pre turistické autobusy a pod.

Na autobusy prepravujúce návštevníkov i našich obyvateľov do turistických stredísk (napr. Podlesok alebo Grajnár) vybavíme nosičmi na bicykle a naďalej budeme zabezpečovať prevádzku zimného SKIbusu.

V Slovenskom raji chcem vybudovať cvičnú ferratu v Letanovskom mlyne a pre všetkých obyvateľov mesta zabezpečiť celoročné poistenie na prípadný zásah Horskej záchrannej služby v Národnom parku Slovenský raj.“