Školy sa otvoria ľuďom, deti odvezie JUNIOR bus

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves je 7 základných a 14 materských škôl. Hlavne základné školy disponujú veľkými areálmi v strede sídlisk, sú ostrovmi zelene uprostred bytovej zástavby. Popoludní zväčša ostávajú uzavreté, ak zopár odvážlivcov neprelezie plot a športuje v nich na vlastnú päsť. V budúcnosti by sa mali premeniť na akési sídliskové „central parky“, ktoré budú popoludní a cez víkendy slúžiť verejnosti (samozrejme pod kontrolou kamier a správcu areálu – na jeho plat nájdeme financie ). Jednotlivé mestské časti tak okamžite získajú priestor na sebarealizáciu a oddych, v školských areáloch môžeme organizovať i kultúrne podujatia, nemusí byť kultúra vždy iba v centre mesta. Našim heslom je: „OTVORME brány ľuďom!“ a sídlisko začne žiť.

Oblasť školstva je veľmi dôležitá súčasť mesta. Chceme, aby naše deti vychovávali kvalitní a dobre platení pedagógovia v moderných školách. Preto sa budeme snažiť, aby bol v každej škole dostatok asistentov a každé dieťa dostane dostatočnú pozornosť pri svojom osobnom raste a vývoji. V súčasnosti myslíme stále viac na bezpečnosť našich detí, žijeme v hektickej, uponáhľanej dobe.

Našim najmenším by mohol pomôcť JUNIOR bus, ktorý ráno absolvuje trasu z Novoveskej Huty až do mesta, počas vyučovania bude slúžiť seniorom a popoludní zase odvezie školákov domov.