SOS náramky pre seniorov

Veľkým problémom seniorov a zdravotne postihnutých ľudí je obava z osamelosti či neschopnosti dovolať sa pomoci vtedy, keď nastane situácia, že budú pomoc potrebovať.

Základná jednotka tiesňového volania je umiestnená na najfrekventovanejšom mieste v byte klienta. Jej prevádzka je viazaná na funkčnú pevnú linku. Používanie zariadenia je jednoduché a spoľahlivé. Súčasťou základnej jednotky je tiesňové tlačidlo, ktoré klient neustále nosí pri sebe (náramok na ruke). Výhodou tiesňového tlačidla je jeho jednoduché ovládanie a vodotesnosť. Stlačením tlačidla v núdzi v ktorejkoľvek časti bytu dochádza k automatickému spojeniu s operátorkou a hlasitou komunikáciou s ňou.

„Nájdeme zdroje, aby sme tieto náramky zabezpečili pre tých seniorov, ktorí ich nutne potrebujú. Záchrana života a bezpečnosť seniora je základom jeho dôstojného života na dôchodku,“ uviedol P. Bečarik.