Voda, životné prostredie a čierne skládky

V posledných rokoch registrujeme úbytok vody v našich vodných tokoch a celoročný trend suchého počasia. Napriek tomu, že máme (vďaka vodovodu z Liptova) jednu z najkvalitnejších pitných vôd na Slovensku, musíme chrániť vlastné vodné zdroje a rozvíjať náš vodný potenciál.

Druhou najväčšou ekologickou výzvou v Spišskej Novej Vsi je boj proti čiernym skládkam, ktoré vznikajú na okraji mesta a v rekreačných zónach.

Konštruktívna spolupráca s podnikateľmi, ústretovosť voči občanom a zabezpečenie dostatku veľkokapacitných kontajnerov môžu v priebehu nasledujúcich rokov situáciu zmeniť. Urobme to!