Vráťme Redute jej dôstojnosť

Jeden zo siedmych divov mesta. Viac ako sto rokov histórie. Domov Spišského divadla a unikátny kultúrny stánok Spišskonovovešťanov.

Reduta si zaslúži okamžitú pomoc, je smutné hľadieť na zubom času poškodenú fasádu tohto architektonického skvostu. Finančná injekcia musí prísť čím skôr, rovnako ako posledná etapa rekonštrukcie námestia.

Priestor od cirkevného gymnázia po Redutu je miestom, kde sa stretáva množstvo Spišiakov nielen na kultúrnych podujatiach, je to miesto oddychu. Zabezpečenie poslednej etapy rekonštrukcie nášho námestia s prepojením na už existujúce cyklistické trasy v parku je našou povinnosťou. Takže si vyhrňme rukávy a poďme do toho!