Verejnosti odprezentujeme dlhodobý plán výsadby zelene v meste, každý občan bude môcť navrhnúť jeho úpravu a doplnenie. Stavebné projekty v centre a na sídliskách so sebou často prinášajú nepríjemné odstránenie stromov a kríkov, preto musíme vedieť, ako túto zeleň nahradíme a zabezpečíme dlhodobý zelený ráz mesta a jeho mestských častí. Ako spomienku na výročie mesta vysadíme v budúcom roku 750 nových sadeníc v našom meste.

Rovnako nesmieme zabúdať na pravidelnú údržbu a redukovanie prerastených stromov, aby byty na sídliskách ostali suché a presvetlené.