ZÁPADNÝ OBCHVAT OBCE HARICHOVCE

Diaľničný privádzač Spišská Nová Ves – Levoča bude po uvedení do prevádzky v roku 2022  ústiť na cestu druhej triedy č.533 v okrese Levoča pred železničným priecestím. Na základe tohto vyústenia sa tranzitná doprava bude presúvať cez obec Harichovce, čo ešte viac zhorší obyvateľom obce Harichovce žijúcim v dotknutom území v okolí tejto cesty zdravotné a bezpečnostné riziká.

Eliminovanie týchto rizík je výstavba západného obchvatu obce Harichovce. V tejto súvislosti prebiehajú v súčasnosti relevantné rokovania s kompetentnými organizáciami na jeho realizáciu.