Zatepľovanie materských a základných škôl

Budeme pokračovať v zatepľovaní materských a základných škôl. V minulých rokoch využila Spišská Nová Ves maximum možností na zateplenie budov väčšiny materských a základných škôl, napriek tomu ešte niektoré školské budovy čakajú na modernizáciu. Využijeme kontakty na vládu a zabezpečíme zdroje na modernizáciu našich školských zariadení. Energetické riešenia v školách nám ušetria potrebné financie na ďalší rozvoj školstva.